RİYAZİYYAT MƏNTİQƏtraflı məlumat:


Dəyanət Tədris Mərkəzində 5 yaşdan 35 yaşadək Riyaziyyat və Məntiqin mənimsənilməsi üçün qruplar yaradılıb. Riyaziyyat-Məntiq həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaqla keçirilir. Qruplar yaşa və səviyyəyə görə ayrılır. Hər qrupda ortalama 5-6 nəfər olur.