LOGOPEDİYAƏtraflı məlumat:


Nitq  qüsurları, onların yaranmasının qarşısının alınması, aşkarlanması və xüsusi təlim-tərbiyə metodları və aradan qaldırılması ilə Loqopediya elmi məşğul olur. Loqopediya nitq qüsurlarının səbəbini, strukturunu, simptomlarını və mexanizmini öyrənir. Loqopediya yunan sözü olub mənası - loqos (söz), paydeo (öyrənirəm, tərbiyə edirəm) 'düzgün nitqi tərbiyə edirəm' deməkdir. Müasir loqopediyanın  quruluşunu məktəbəqədər, məktəb loqopediyası, yeniyetmə və yaşlıların loqopediyası təşkil edir.